ติดต่อ

ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ห้อง 5 – 310 ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์
52 / 347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Tel: 02 997 2200 – 30 ต่อ 3270
Fax: 02 997 2200 – 30 ต่อ 3230 หรือ 02 533 9472

Web: http://cpe.rsu.ac.th
Email:  duang-arthit@rsu.ac.th

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES